Zarząd Grupy

Zarząd Grupy

Zgodnie ze Statutem Spółki, MODIVO SA składa się z jednego do siedmiu członków powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą na okres wspólnej trzyletniej kadencji. 

Zarząd MODIVO SA

Damian Zapłata - CEO - Modivo

Marcin Czyczerski

CEO

Marcin Czyczerski ma wieloletnie doświadczenie w obszarze strategicznego zarządzania oraz transformacji biznesu. W latach 2010 – 2016 pracował dla Grupy Volkswagen jako Dyrektor Zarządzający spółki Sitech Sp. z o.o. Wcześniej (tj. w latach 2001-2010) pełnił role Dyrektora Logistyki i kierownika finansów. 1 stycznia 2017 roku Marcin Czyczerski zasiadał w Zarządzie Grupy CCC, obejmując funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. Finansów i nadzorując całość zagadnień zakresu finansów, HR i IT. W 2019 roku zastąpił Dariusza Miłka w fotelu Prezesa Zarządu. W tym czasie zasiadał również w zarządach i radach nadzorczych Spółek zależnych Grupy CCC – w tym Rady Nadzorczej Grupy MODIVO. Marcin Czyczerski jest doktorem nauk ekonomicznych. Ukończył studia doktoranckie na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, a wcześniej studia magisterskie na Wydziale Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej (kierunek: zarządzanie finansami) oraz studia magisterskie na Uniwersytecie Wrocławskim na Wydziale Nauk Społecznych (kierunek: marketing polityczny).

Michał Mikołajczyk - CFO - Modivo

Michał Mikołajczyk

Członek Zarządu, Dyrektor Finansowy

Członek Zarządu i Dyrektor Finansowy w MODIVO SA. Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Ma wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu strategicznymi finansami na stanowiskach kierowniczych w pionach finansowo-księgowych w polskich i międzynarodowych grupach kapitałowych.

Maciej Marchwicki

Maciej Marchwicki

Członek Zarządu, Chief Revenue Officer

Rada Nadzorcza MODIVO SA

Dariusz Miłek

Dariusz Miłek

Członek Rady Nadzorczej

Karol Półtorak

Karol Półtorak

Członek Rady Nadzorczej

Janusz Pliszka

Członek Rady Nadzorczej

Karol Niewiadomski

Członek Rady Nadzorczej

Zbigniew Wójcik

Członek Rady Nadzorczej

Wiesław Oleś

Członek Rady Nadzorczej