Strategia zrównoważonego rozwoju

Strategia zrównoważonego rozwoju Grupy MODIVO

Od 2023 roku w Grupie MODIVO sukcesywnie realizujemy strategię North Star – Sustainability Appendix. Stanowi ona uzupełnienie dla zobowiązań podjętych przez Grupę Kapitałową CCC w ramach strategii ESG GO.25 i oparta jest na Transparentności, Cyrkularności, Niskoemisyjności i Różnorodności. 

Modivo SA

Proste wybory

Proste wybory

Budujemy transparentną komunikację o pochodzeniu produktów w oparciu o pogłębioną współpracę z dostawcami. Naszą ambicją jest, aby eobuwie.pl i MODIVO były postrzegane jako marki dostarczające istotnych informacji dla klientów poszukujących zrównoważonych produktów. W tym celu: 

 • Tworzymy transparentną ​i zrozumiałą ofertę ​produktów zrównoważonych;
 • Zbieramy dane i weryfikujemy naszych dostawców ​pod kątem zarządzania środowiskowego i społecznego;
 • Budujemy lojalność konsumentów poprzez odpowiedzialną komunikację marketingową​.
Misja cyrkularność

Misja cyrkularność

Pracujemy nad tym, aby nasze opakowania:

 • Nadawały się do recyklingu;
 • Pochodziły z recyklingu
 • lub były kompostowalne.

Docelowo chcemy, aby wszystkie opakowania zostały zoptymalizowane w celu zwiększenia ​ich ponownego użycia oraz zmniejszenia ilości odpadów w obiegu. Dążymy również do stworzenia mechanizmu dla cyrkularności, dającego produktom drugie życie. Aby to osiągnąć:​ 

 • Wzmacniamy model obiegu zamkniętego;
 • Będziemy zbierać ​i sprzedawać odzież ​z drugiej ręki.
Dobry klimat

Dobry klimat

W obliczu postępującej zmiany klimatu przystępujemy do stworzenia strategii dekarbonizacji zgodnie​ z metodologią Science Based Targets initiative (SBTi). W ramach zobowiązania zamierzamy osiągnąć cele dekarbonizacyjne w średnim okresie ​w zakresie wymaganym przez ambicje 1,5°C porozumienia paryskiego. Dlatego priorytetowo:  

 • Opracujemy strategię dekarbonizacji uwzględniającą ryzyka klimatyczne.​ 
Odpowiedzialność w biznesie

Odpowiedzialność w biznesie

Podejmujemy szereg działań wzmacniających fundamenty odpowiedzialności biznesu. Porządkujemy zarządzanie zrównoważonym rozwojem na poziomie strategicznym, operacyjnym i funkcjonalnym, aby do 2030 roku zarządzać zrównoważonym rozwojem i wdrożyć najwyższe standardy należytej staranności w całym łańcuchu wartości. W ramach podejmowanych inicjatyw: 

 • Budujemy kulturę opartą o wartości i GRC (governance, risk management and compliance);
 • Integrujemy ​strategię sustainability ze strategią biznesową Grupy MODIVO;
 • Będziemy zwiększać zaangażowanie pracowników poprzez promocję różnorodności, równości i włączania.

Modivo SA

Działamy odpowiedzialnie, mając na uwadze nasz wpływ na społeczności lokalne, środowisko naturalne i gospodarkę. Zachęcamy do zapoznania się z dodatkowymi materiałami, w tym Polityką Środowiskową Grupy MODIVO. 

Skontaktuj się z nami

Skontaktuj się z nami

E-mail: [email protected]