Nasze podejście

Nasze podejście

Kodeks Etyki oraz Kodeks Postępowania dla Dostawców Grupy MODIVO to fundamenty dla wszystkich działań organizacji i jej łańcucha wartości. Są zbiorem podstawowych zasad, wskazówek zachowania i wzorców postaw dotyczących poszanowania praw człowieka, etyki w biznesie i odpowiedzialności środowiskowej.  

Modivo SA

Jako Grupa MODIVO rozwijamy się w sposób zrównoważony i odpowiedzialny. Świadomi naszego wpływu na otoczenie chcemy tworzyć przyjazne środowisko pracy i osiągać jeszcze lepsze rezultaty biznesowe, nadając priorytet przestrzeganiu należytej staranności w zakresie etyki, w tym w szczególności w obszarze praw człowieka.  

Kodeks Etyki określa najważniejsze standardy, które wzmacniają proces kształtowania etycznego środowiska pracy i wzajemnego zaufania w naszej organizacji. Zapisy tego dokumentu dotyczą wszystkich osób świadczących pracę na rzecz spółek Grupy MODIVO, niezależnie od formy prawnej stosunku pracy, stanowiska i pełnionych funkcji. Mając to na uwadze zadbaliśmy o to, aby podstawą dokumentu były powszechnie obowiązujące i uznane normy z zakresu praw człowieka, w tym praw pracowniczych. 

 

Modivo SA

Kodeks Etyki Grupy MODIVO

Kodeks Etyki Grupy MODIVO

pdf / 4,47MB

Kliknij, aby pobrać plik Pobierz

Modivo SA

Kluczową rolę w naszym łańcuchu wartości odgrywają dostawcy i podwykonawcy, z którymi stale rozwijamy relacje, aby wspólnie osiągać najwyższe standardy w etycznym postępowaniu w biznesie. Kodeks Postępowania dla Dostawców stanowi źródło wiedzy i dobrą praktykę, a także motywację do poprawy standardów. Chcemy, by działalność podmiotów w całym łańcuchu dostaw odbywała się z poszanowaniem zasad ochrony środowiska naturalnego, zapewniania godnych warunków pracy oraz etycznych praktyk w biznesie. 

Modivo SA

Kodeks Postępowania dla Dostawców Grupy MODIVO

Kodeks Postępowania dla Dostawców Grupy MODIVO

pdf / 4,78MB

Kliknij, aby pobrać plik Pobierz

Skontaktuj się z nami

Zgłaszanie nieprawidłowości

Aby dokonać zgłoszenia naruszeń zasad etycznych lub innych nieprawidłowości można skorzystać z zewnętrznego systemu whistlelink. Szczegółowe informacje o naszych zasadach obsługi kanału dla sygnalistów znajdują się w wewnętrznym Regulaminie zgłaszania nieprawidłowości.