Nasze podejście

Nasze podejście

Jako część Grupy Kapitałowej CCC, w naszej organizacji działamy zgodnie z przyjętymi normami i wartościami etycznymi. Dbamy o dobro jednostki i szanujemy jej prawa, ale też podejmujemy inicjatywy na rzecz środowiska naturalnego i otoczenia, w którym żyjemy. W relacjach z pracownikami i interesariuszami dbamy o zgodność z przepisami prawa i regulacjami, uwzględniając jednocześnie uwarunkowania kulturowe.

Modivo SA

Wartości etyczne Grupy MODIVO oparte są na kluczowych filarach: koncentracji na kliencie i produkcie, dynamizmie, entuzjazmie i zaangażowaniu, otwartości i współpracy, odpowiedzialności i rozwoju personalnym.

Odpowiedzialność Grupy CCC znajduje odzwierciedlenie w obszarach ważnych dla interesariuszy. Aby jak najlepiej budować dialog z instytucjami partnerskimi Grupy oraz wspólnie opracować kierunki zrównoważonego rozwoju, Grupa CCC przeprowadza cykliczne sesje dialogowe z przedstawicielami swoich kluczowych interesariuszy zewnętrznych oraz pyta o opinię swoich pracowników w ankietach. W oparciu o zidentyfikowane postulaty, Grupa CCC wyodrębnia obszary odpowiedzialności, w których realizuje działania i w których zobowiązuje się do rozwoju dobrych praktyk.

Zobacz Kodeks Etyki GK CCC

Skontaktuj się z nami

Zgłaszanie naruszeń

Aby dokonać zgłoszenia można skorzystać z zewnętrznego systemu zgłaszania nieprawidłowości whistlelink: